Technologia tradycyjna

Hasło sloganowe: 
WYZNACZAMYNOWE
STANDARDYBUDOWNICTWA
ETAPY POWSTAWANIA DOMU W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ?

 

ETAP 1 – WYKONANIE FUNDAMENTU
Początek prac stanowi wymiana gruntu (w zależności od właściwości nośnych gruntu rodzimego). Następnie przeprowadzane jest wykonanie fundamentu w postaci  płyty fundamentowej grzewczej. Konstrukcja fundamentu zostaje dokładnie zabezpieczona termicznie i przeciwwilgociowo. Etap ten obejmuje również wykonanie dojść instalacji wodno-kanalizacyjnej.


ETAP 2a –  WYKONANIE KONSTRUKCJI ŚCIAN MUROWANYCH
Etap ten obejmuje wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych domu poprzez murowanie w systemie POROTHERM DRYFIX. Wykonując ścianę zewnętrzną tym systemem uzyskujemy mur pozbawiony poziomych mostków liniowych. Czas wykonania takiej konstrukcji znacząco się skraca. Wytrzymałość ściany montowanej na pianę Dryfix uzyskuje tą samą wytrzymałość co mur na zwykłej zaprawie. Dodatkowo piana związuje szybciej przez co można w jeden dzień murować więcej warstw.


 
ETAP 2b –  WYKONANIE KONSTRUKCJI STROPÓW
Etap ten obejmuje wykonanie stropów poprzez zastosowanie w zależności od wyboru systemu stropowego (płyta monolityczna, stropy gęstożebrowe lub stropy prefabrykowane).

ETAP 3a –  MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
Wykonywane jest zamontowanie wszystkich okien, okien balkonowych, bram garażowych i drzwi zewnętrznych. Podczas prac montażowych każdy otwór zostaje dokładnie zaklejony taśmami uszczelniającymi Soudal Widnow System oraz piankami montażowymi, gwarantując maksymalizację ilości akumulacji ciepła wewnątrz budynku. Następnie wykonywany jest montaż parapetów.

ETAP 3b –  WYKONANIE DACHU
Na budowę przyjeżdżają gotowe elementy więźby dachowej, które zostają zamontowane do konstrukcji ścian. Na dachu zostaje montowane poszycie w postaci łat i kontrłat lub płyty OSB do których będzie mocowana blachodachówka. Wszystkie połacie dachowe zostają szczelnie pokryte folią wiatroizolacyjną chroniącą budynek przed napływem zimnego powietrza i wilgoci. Folia ta pozwala również na wyprowadzanie wilgoci z wnętrza budynku. Następnie wykonywana jest obróbka blacharska dachu, kominów i montaż orynnowania.

ETAP 3c –  OCIEPLENIE BUDYNKU
Do poszycia ścian zewnętrznych od strony elewacji montowane zostają płyty styropianowe. Uzywamy systemu ociepleń firmy Stoo co pozwala nam na nie stosowanie kołków do ocieplenia. Nie przebijając ocieplenia kołkami uzyskujemy elewacje bez punktowych mostków termicznych co przekłada się na jakość termiczną całego ocieplenia. Grubość warstwy styropianu związany jest ściśle z oczekiwanym współczynnikiem przenikania ciepła przegrody. Po zakończeniu montażu styropiany, następuje uszczelnienie krawędzi styku pomiędzy płytami przy pomocy pianki montażowej. Całość powierzchni następnie wykładana jest siatką z włókna szklanego w celu wzmocnienia i ujednolicenia elewacji, która zostaje zatapiana w kleju. Wszystkie narożniki i naroża ścian zostają wzmocnione siatkami narożnikowymi zgodnie z technologią.

ETAP 3d –  TYNKOWANIE
Po doborze odpowiedniego tynku dostosowanego do warunków otaczających dom następuje oczyszczenie i odpowiednie przygotowanie powierzchni pod tynk elewacyjny. Tynk zostaje nakładany w sposób zgodny z technologia z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych przerw technologicznych, dzięki czemu uniknięte zostanie zjawisko pojawiania się wyraźnych granic w przerwach w aplikacji produktu.

ETAP 4a –  WYKONANIE INSTALACJI
W konstrukcji ścian zostają wykonywane bruzdy do montażu i doprowadzenia instalacji elektrycznej, alarmowej i antenowej, które następnie zostają dokładnie zatynkowane.

ETAP 4b –  WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I STROPÓW
Powierzchnie ścian wewnętrzne i stropów zostają dokładnie wykończone tynkiem cementowo-wapiennym stanowiącym podkład pod malowanie.